ضد عفونی کننده در صنعت نفت

ضد عفونی کننده در صنعت نفت

ترمیکا کلیه باکتری ها، میکروارگانیسم ها و بیوفیلم هایی که با آسیب، خوردگی و استهلاک تجهیزات نفتی مانند برج های خنک کننده تولید نفت را کاهش میدهند را از بین می برد. همچنین این محصول ضد عفونی کننده پس از استفاده به آب تبدیل می شود در نتیجه هیچ ردپایی از خود در محیط زیست بر جای نمی گذارد.

تصفیه آب موازنه کشتی ها

تصفیه آب موازنه کشتی ها

ترمیکا به عنوان بیوسیدهای اکسید کننده می تواند میکروارگانیسم های مضر دریایی را در آب موازنه حذف یا غیرفعال کند. این محصول می تواند بر روی موجودات دریایی موثر باشد ودر عین حال همچنین از سمی شدن آب موازنه تخلیه شده نیز جلوگیری می کند. این محلول با تخریب ساختارهای آلی میکروارگانیسم ها مانند غشای سلولی یا اسیدهای نوکلئیک عمل می کند.

شرکت آرام کیمیا پایدار برای تولید محصول ترمیکا از جدیدترین تکنولوژی حال حاضر که متعلق به شرکت bright spark در کشور هلند می باشد استفاده می‌نماید.
دفتر ایران:
  • سهروردی شمالی
    هویزه غربی پلاک ۱۱۸
    طبقه پنجم واحد ۱۱

  • +31-102707002

  • info@aramkimiya.com

دفتر ترکیه:
دفتر هلند: